מדיניות וחזון

אמינות – לכבד התחייבויות.

חדשנות – ליצור פתרונות חדשים ויצירתיים.

יושרה – לפעול נכון, לנהוג באופן מכובד ואתי.

שירות לקוחות – לעלות מעל ומעבר לכל הציפיות.

מצוינות – לשאוף להיות הטובים ביותר.

גמישות – לאמץ שינויים.

אחריות – לקחת אחריות אישית ולהתמיד.

טורבין ג’ט וכל עובדיה מחויבים לערכי הליבה אשר מסדירים את התנהלות החברה בכל תחומי פעילותה ומול כל הגורמים.

ערכים אלה מגלמים את יסודות הבסיס ומהווים קווים מנחים עבור כל עובד ועובדת בחברה בכל הדרגות.

אנו מאמינים ששמירה על ערכים אלה היא אינטרס של החברה ועובדיה ומקפידים לפעול לפיהם בכל עשייה יומיומית.

מדיניות הארגון ומדיניות בטיחות ואיכות הסביבה